Home

De gasdokters (gasmeetdeskundigen) van Gasmeetstation Limburg, zijn experts in gasmeten op gevaarlijke stoffen en of dampen in beslotenruimten zoals, gegaste containers, scheepstanks, onder en bovengrondsetanks, etc. Onze gasdokter die terplaatse een gasmeting verricht waakt over de veiligheid en gezondheid van u en personen die deze ruimten moeten betreden.

De gasdokter van Gasmeetstation Limburg, is een gecertificeerde deskundige, die weet wat hij doet en uiteraard meet de gasdokter met de meest geavanceerde apparatuur die er is, zodat u als betreder van een beslotenruimte weet dat deze gasvrij is.

Dus! laat een gasdokter oftewel een gasmeetdeskundige eerst komen voordat u een beslotenruimte betreed.

 

Gasmeetstation Limburg, is specialist in metingen op gevaarlijke gassen en of dampen in (besloten) ruimten zoals, zeecontainers, scheepstanks, ondergrondsetanks, etc. ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van mensen. Metingen worden uitgevoerd ter bescherming van mensen die een verhoogd risico lopen om in aanraking te komen met schadelijke gassen. Gasmeetstation Limburg werkt met de nieuwste technieken en heeft ook toegang tot onze mobiele analytische meetwagens om gasmetingen te verrichten. Hiermee worden luchtmonsters van (besloten) ruimten geanalyseerd op de aanwezigheid van schadelijke gassen

Gasmeetstation Limburg is onderdeel van de

First Safety Groep